Anacamptis L.
Anacamptis har, efter att man börjat testa DNA för att få fram släktskapet mellan orkidéerna, gått från att vara ett monospecifikt släkte till att vara ett av de artrikaste släkterna i Europa. Samtliga, förutom den tidigare A. pyramidalis (salepsrot), har överförts från släktet Orchis. Släktet finns representerat över hela Europa, från södra Skandinavien (A.morio och A. pyramidalis) i norr till Afrikas nordvästra fjällkedjor. Från Portugal i väster till Centralasien i öster.

 

Åter till Galleriöversikt