Vinterståndare med tomma frökapslar av Platanthera bifolia

Bildgalleri för Platanthera bifolia

(se nedan)

P. bifolia subsp. bifolia

P. bifolia subsp. latiflora

Platanthera bifolia subsp. bifolia (L.) Rich.

Nattviolen (vanlig nattviol) tillhör en av de vanligaste orkidéerna här hemma och växer inom många olika miljöer. Den är inte kalkkrävande, även om den gynnas av kalk, och finns därför även utanför våra kalkområden. Den har dock blivit allt ovanligare allt eftersom de gamla brukningsmetoderna försvunnit. Artnamnet, bifolia, betyder två blad och syftar på att den har endast två blad vid basen. Blomstjälken blir upp till 30 cm och har ett långt ax med spretiga, gulvita blommor. Den nektarfyllda sporren blir upp til 2,3 cm och är en karaktär som skiljer den från subsp. latiflora som har en längre sporre, drygt 4 cm kan den bli. En annan karaktär som skiljer bifolia från chlorantha är pollinernas placering. Hos bifolia sitter dessa paralellt och täcker nästan ingången til sporren medan de hos clorantha sitter vinklade från varandra och lämnar därmed sporrens ingång helt öppen. Nattviolen finns i hela landet upp till södra Lappland. Totalutbredningen är Europa och österut till centrala Sibirien, ovanlig i de södra delarna. Blomning: Maj–juli.

Platanthera bifolia subsp. latiflora (Drejer) Løjtnant

Skogsnattviolen är en lite uppmärksammat växt då den oftast förväxlas med subsp. bifolia. Den har dock något större blommor och axet är lite glesare. Lättast är det kanske att se skillnaden på sporren, som hos denna vanligtvis är över centimertern längre, upp till 41 mm.  Växtplatser är näringsrik skogsmark vilket också skiljer den från bifolia som oftast växer i öppna marker. Utbredningen är dåligt känd p.g.a. sammanblandning med huvudarten. Blomning: Juni–juli.