Ophrys polyxo, Rhodos 2011-04-11

Bildgalleri för Ophrys polyxo

Ophrys polyxo J. Mast, M.-A. Garnier, Devillers-Tersch & Devillers

Arten är emdemisk för Rhodos. Det är rätt stora plantor med många, medelstora blommor, Läpplängd ca 10 mm. även denna har ett scolopax-likt utseende med nervikta sidor som ger den en långsmal läpp. Typiskt för arten är de stora sepalerna. Även petalerna är förhållandevis stora. Troligtvis har denna art förorsakat många av de rapporter som gjorts om Ophrys heldreichii på Rhodos. Växer i fuktiga, soliga till halvskuggiga ängar, öppningar i skogsområden och liknande miljöer. Blomning: Mars–april.