Vinterståndare av S, spiralis, Monte Sacro, Gargano, Italien 2005-04-19

Bildgalleri för Spiranthes

Spiranthes Rich. 

Släktet Spiranthes består av ett femtiotal arter spridd inom tempererade områden. I Europa finns 4 arter. Förutom S. spiralis finns S. sinensis, S. aestivalis och S. romanzoffiana.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Skruvaxet är den orkidén som blommar senast av alla orkidéer. Vi känner den från en liten förekomst på Öland (inplanterad). Blomaxet har gett den namnet "spiralis" eftersom de små, vita blommorna (3-4 mm) sitter i spiralform runt stjälken. Den är ovanlig på de flesta lokaler i Europa men kan ha förbisetts p.g.a. den sena blomningstiden och plantornas storlek, 6–30 cm. Arten har dock gått starkt tillbaka p.g.a. jordbrukets brukningsmetoder. Växer i lågväxande gräsmarker. Utbredningen atlantisk-mediterran, östeut till Iran. Blomning: September–november.