D. viridis, Passo di San Bernardo, Italien, 2007-06-10

Bildgalleri för Dactylorhiza viridis


Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Grönkulla eller grönyxne, som är svenska namn, hette tidigare Coeloglossum viride men nyare forskning, med DNA som grund, har visat att den står Dactylorhiza mycket nära och den har därför flyttats dit. Det finns dock en del botanister som anser att den skiljer sig för mycket från Dactylorhiza och därför fortsätta som Coeloglossum.
Denna ganska lilla, gröngula växt, 8–25 cm, är lätt att gå förbi. Den fåbladiga rosetten har lansettlika till äggrunda blad. Blommorna små, gulgröna/gröna med en kort påslik sporre. Förekommer från 500 till närmare 3000 m oftast på kalkgrund i fjällängar och liknande gräsmarker. Arten är ganska vanlig i våra fjälltrakter, men ovanlig utanför dessa. Totalutbredningen är det cirkumboreala området. Blomning maj – augusti.