D. insularis, Sardinien 2006-04-24

Bildgalleri för Dactylorhiza insularis


Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr


På Sardinien och Elba hittar vi en gulblommande nyckel, D. insularis. Arten är från början beskriven från Sardinien och artnamnet, insularis, syftar också på att den växer på en ö. Utbredningen är i övrigt västra Medelhavet från Portugal till italienska Grosseto, där enda lokalen på fastlandet finns (längst upp i nordöstra hörnet av Maremma). Överallt är den ganska sällsynt. Blommorna är ljust gula och kan lätt förväxlas med andra gula nycklar. Tydligaste kännetecknet är den horisontellt ställda, 1,5–2 mm, tjocka sporren. På de andra gulblommande nycklarna böjer sporren mer eller mindre uppåt. Växer i ljusa barr- och kastanjeskogar samt magra ängsmarker från 600 till 1 200 m. Blomning: April–maj.