O. kotschyi, Cypern mars 2002

Bildgalleri för Ophrys kotschyi

Ophrys kotschyi H. Fleischmann & Soó

Denna art är av många ansedd som den vackraste av alla Ophrys-arter. Med sin mörka nästan svarta läpp med brunröda teckningar som avgränsas med vita kantlinjer är den ett riktigt smycke. Arten är endemisk för Cypern. Sepalerna är gröna och den övre böjer fram över pelaren. Petalerna är mörkt gröna, ibland med rosa inslag, ofta bakåtböjda. Stor tredelad läpp, upptill 18 mm lång. De starkt håriga sidoflikarna har antydningar till "horn" men inte alls så utpräglade som övriga arter inom O. umbilicata-gruppen (O. kotschyi förs också ofta till en annan grupp, O. reinholdii gruppen). Mittflikens teckningar varierar kraftigt och bildar ett mer eller mindre komplicerat mönster. Höjd 12–35 cm. Arten förekommer på södra Cypern i ett ganska smalt bälte norr, öster och söder om Troodosmassivet på kalkhaltig berggrund. Finns upp till 840 m men huvudutbredningen ligger under 500m. O. kotschyi tillhör en av de sällsyntare arterna på Cypern och oftast finns det få exemplar på de lokaler där den finns. Blomning: Februari–mars.