O. purpurea kan nå en avsevärd höjd, Gargano, Italien, 2011-04-28

Bildgalleri för Orchis purpurea

Orchis purpurea Huds.

Stornycklar är en ståtlig orkidé, 30-90 cm hög, som hos oss i Norden endast förekommer i Danmark, vilket också utgör nordgräns för utbredningen. Den har en lång cylindrisk blomställning, som är tät upptill men glesnar nedåt. Blomfärgen påminner om en tänkt korsning mellan krutbrännare och johannesnycklar. Vita färgformer förekommer inte så sällan. Blommornas kalkblad är brunvioletta/purpurfärgade och sluter sig som en hjälm runt läppen. Läppen är gubbformad. Figuren är gammalmodigt klädd i pluderhosor, korta vida byxor, som var högsta mode på senare delen av 1500-talet. Läppen är överdragen med ojämnt placerade, rödbruna prickar. Den finns på kalkrik mark och växer i ljusare lövskogar, i skogsbryn och busksnår. Utbredningen är framför allt Syd- och Centraleuropa ned till Medelhavet. Huvud-utbredningen sammanfaller i stort med johannesnycklarnas. Blommning: April–juni.