Orchis anatolica, Chios, Grekland, 2009-04-08
Bildgalleri för Orchis anatolica

Orchis anatolica subsp. anatolica Bossier

Anatoliens nycklar är en östlig art. Den känns lätt igen på den mörkt röda blomstjälken och det glesa axet med rödvioletta blommor. Intensiteten i blommornas färg kan variera kraftigt, rent vita albinoformer förekommer också. Läppens mittparti är nästan vitt med mörkröda prickar ordnade i två rader. Den långa koniska sporren pekar nästan rakt uppåt. Bladrosetten vid stjälkens bas är prickig. Den är inte kalkkrävande. Växer ofta i steniga branter och phrygana i öppna lägen. Arten finns spridd från Kreta i väster och österut till Iran. Blomning: Mars–maj.Orchis anatolica subsp. sitiaca Rentz

En underart till O anatolica är denna orkidé som skiljer sig genom att ha större blommor och kraftigare sporre, vilken ofta bildar en krok uppåt. Petalerna har inslag av grönt. Oftast är blommorna ganska ljusa hos subsp. sitiaca. Aven om det finns ljusa blommor hos huvudarten också så är det vanligaste att de är mörkare än hos subsp. sitiaca. Växer på ängsmarker/phrygana på sura och kalkpåverkade underlag upp till över 1 300 m. Detta är en endemisk art från i huvudsak bergsområdenan i de mellersta och östra delarna av Kreta. Blomning: Mars–maj.Orchis anatolica subsp. troodi (Rentz) Rentz

Något högre upp på Cyperns högsta berg, Troodos, sluttningar, upp till 1500 m, samt på Akamas hittar vi denna Orchis. Den är snarlikt huvudarten och betraktas därför oftast som en underart till denna även om en del kallar den O. troodi (Delforge 2005). Den skiljer sig dock genom att det är en mer robust växt, större blommor; en längre, krökt och alltid uppåtriktat sporre; oftast ljusare blommor men dessa mörknar innan de vissnar. Sidosepalerna pekar oftast rätt uppåt och har gröntonade fält i mitten. Lokalt kan den förekomma rikligt; oftast på sur till neutral mark i tall- och ekskog. Subsp. troodi är endemisk för västra Cypern. Höjd 15-50 cm. Blomning: Mars-maj.