Berget Attaviros som givit namn till O. attaviria, Rhodos, 2011-04-05

Bildgalleri för Ophrys attaviria


Ophrys attaviria  D. Rückbr., U. Rückbr., Wenker & S. Wenker

Detta är en av fusca-typerna med klart östlig utbredning. Namnet har den fått från Rhodos högsta berg Attaviros. Den har ganska stora blommor. Läppen, som blir upp till 18 mm, är oftast ganska flat och utbredd, med en undersida som vanligtvis är grönaktig utan bruna/röda inslag. Ovansidan har ett gråblått speculum vanligtvis med mörkare teckning överst som ger ett markerat ω-märke. Växtplatser är soliga till halvskuggiga lägen på kalkrika marker, öppen pinjeskog upp till 700 m, på Rhodos huvudsaklig på de centrala och södra delarna. Blomning: April.