Himantoglossum comperianum, Lesvos 2015-05-15

Bildgalleri för Himantoglossum comperianum

Himantoglossum comperianum (Steven) P. Delforge

Skäggnycklar har denna sällsynta orkidé fått heta på svenska. Den är kanske mest känd under namnet Comperia comperiana men har på senare år överförts till Himantoglossum. Blommorna har en säregen form med långa skäggtömmar, upp till 10 cm långa, från läppens tre flikar. Blommorna är annars ganska lika fjärilsnycklarnas men oftast något brunare. Det är en ståtlig orkidé som kan nå en höjd av 70 cm. Arten har en östlig utbredning, Mindre Asien, Iran Syrien och Libanon. Små förekomster på några av de östra grekiska öarna utgör västgränsen. Säkrast är kanske förekomsten på Lesvos där det finns ett antal lokaler runt den centrala, östra delen av ön. Växer på nivåerna 200–700 m i gles barr- eller blandskog. Blomning: Mitten april–början juni.

Åter till Himantoglossum