Ophrys dinarica, Abruzzo (It.) 2014-05-18

Bildgalleri för Ophrys dinarica

Ophrys dinarica  P.Delforge

Ophrys dinarica har fått sitt artnamn efter berget Mount Dinara i Kroatien och ansågs länge vara endemisk för de dalstråk som finns vid foten av berget. Det har dock senare konstaterats att det är samma art som finns i bergen i de centrala delarna av italienska halvön. Det är en robust planta som når en höjd av 65 cm. Sepalerna varierar från vitt till rosa och starkt rött, sällan gröna. Petalerna ofta i samma färg, trekantiga. Läppen, 12-15 mm, är starkt välvd och ofta trapetsformad men ibland trycks sidorna ihop i den främre delen och ger den ett nästan trekantigt utseende. Oftast kraftiga framåtriktade horn. Färgen är mörkt brun med ett komplicerat mönster av prickar, ringar och streck kantat av gulvita linjer. Det typiska utseende hos arten har en gulvit linje som går i två bågar i underkanten av stigmat och som sedan går upp genom stigmat och delar detta i två. Denna karaktär är mer eller mindre välutvecklat, men den bågformade underkanten finns så gott som alltid. Växer i steniga buskmarker, gamla olivlundar och öppen skog på kalk på nivåerna 350-1 400 m. Blomning: Mitten maj–mitten juni. 

År 2015 beskrev Delforge den italienska förekomsten av denna art som en egen, endemisk art för Italien under namnet Ophrys personata. Ophrys dinarica  ansåg han vara en art som bara förekommer i Kroatien inom området som nämns ovan. Den italienska Ophrys personata hittar man i de centrala delarna av Apeninnerna från Umbrien i norr till Abruzzerna i söder.