N. ovata, Tåkern, Sverige, 2011-06-15

Bildgalleri för Neottia ovata

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerhuth

Tvåbladet är ju här hemma en av våra vanligaste orkidéer. Ganska oansenlig med sina små gröna blommor även om höjden kan bli upp till 75 cm. I Medelhavsområdet är däremot denna orkidé en stor raritet och mycket sällsynt. Namnet tvåblad har den fått från de två stora ovala bladen som står mitt mot varandra på den nedre delen av stjälken. Blommorna, som sitter på den övre halvan av stjälken, bildar ett glest ax. De är gulgröna med en ganska lång, tvåkluven läpp. Detta är en orkidé som man kan hitta på nästan alla typer av underlag, gärna i lundar och lövängar men även i barrskog. I bergstrakterna går den upp till 2 400 m. Finns i hela Sverige upp till södra Lappland. Totalutbredningen är så gott som hela Europa. Blomning: Maj–juni.
Arten har, till alldeles nyligen, haft namnet Listera ovata men efter nyare DNA-forskning har man kommit fram till att den är närbesläktat med Neottia och förts över till detta släkte.