G. nigra, Jämtland, Sverige, 1999-07-20

Bildgalleri för Gymnadenia nigra


Gymnadenia nigra (L.) Rchb.f.

Jämtlands landskapsblomma, brunkullan, är en färgstark orkidé. Det latinska artnamnet nigra, som betyder svart, har den fått just för det mörka blomaxet. Den finns hos oss inom de lägre fjällområdena men eftersom den gynnas av hävd har den gått starkt tillbaka allt eftersom den bruksformen försvunnit. Det är en lågväxt orkidé, 10–20 cm, med några smala blad vid basen och några mindre upp efter stjälken. Blommorna sitter tätpackade i ett nästan klotrunt ax. Eftersom blommorna hos brunkullan inre vrider sig när de öppnas förblir läppen uppåt. Alla blombladen har samma mörka färg och är placerade i stjärnform, läppen är dock betydligt bredare än övriga. Växtplatser är friska gräsmarker, slåtterängar, fjällbjörkskogar och betesmarker. Den svenska förekomsten är Jämtlands centrala delar samt vissa områden av Härjedalens fjällområde. Totalutbredningen är Norra Skandinavien. Om G. nigra  även finns i Alperna är oklart. Flera nya arter har beskrivits från Alpregionerna.  Blomning: Juni–juli.
Gymnadenia nigra tillhörde släktet Nigritella tidigare, men nya rön efter undersökningar av DNA har visat att de är så nära släkt med Gymnadenia att de i stället borde ingå i detta släkte. Nigritella har därför utgått som släkte.