O. phryganae, Sardinien, 2006-04-25

Bildgalleri för Ophrys phryganae

Ophrys phryganae J & P Devillers-Terschuren

Denna art ersätter successivt O. lutea inom de östra delarna av Medelhavet. De flesta anser t.ex. numera att O. lutea inte finns på Kreta och att tidigare rapporter om denna anses vara O. phrygana. O. phrygana är en ganska robust planta, blommorna liknar mycket de hos O. lutea men är mycket mindre. Läppen (8–13 mm) har dock samma typiska nedvinklade formen. Den är oftast starkt hårig och har en bred gul kant. Förekommer i öppna ängsmarker och andra betade områden, garrigue och buskmarker. Totalutbredningen är osäker p.g.a. sammanblandning med närstående arter men rapporter finns från Korsika, Sardinien, Sicilien samt södra Italien österut till Kreta och Anatolien. Blomning: Mars–maj.