O. speculum, Ronda, Malaga, Spanien 2013-04-12

Ophrys speculum  Link

Spegelofrys är kanske den till utseendet mest spektakulära av alla Ophrys-arter. Med sitt stora runda speculum, som också gett den namnet, lyser den som små diamanter nere i gräset. Sepaler gröna med rödbruna ränder, den övre framåtböjd över pelaren; petaler bruna, korta och bakåtböjda. Läppen är tredelad, fransig av tjockt brunrött hår. Sidoflikarna korta och breda, större delen av mittfliken består av en stor glänsande, blå "spegel" som avgränsas mot den håriga kanten av en gul eller gulgrön rand. Höjd 5–25 cm. Växtplats är torra, soliga, kalkpåverkade gräsmarker, garrigue, tidigare odlingsmarker, busk- och öppen skogsterräng. Arten finns spridd över större delen av medelhavsregionen. Blomning: Mars–tidig april.
O. speculum pollineras, inom de östra delarna av Medelhavet, av en underart till den stekel som vanligtvis är pollinatör. Honan till denna underart är mycket mörkare än honorna inom västra Medelhavet. Detta förklarar att O. speculum oftast har en mörkare färgton inom östra Medelhavet än vad som är fallet längre västerut. Denna form kallas ibland O. speculum subsp. orientalis (Paulus) Paulus & Salk.

 

Ibland händer det att ett visst färgpigment saknas hos blommorna som då får ett helt annat utseende än vanligt. Under vår Malagaresa hittade vi på en lokal, en öppen sluttande torräng, ett antal O. speculum med avvikande färger. Nedanstående bilder visar några exempel. OBS: denna effekt skall inte förväxlas med den naturliga färgförändring som sker när blomman börjar vissna. 


Ophrys speculum subsp. lusitanica   O. Danesch & E. Danesch
Denna underart till Spegel-ofrys är endemisk på Iberiska halvön. Inom Malaga finns den inom enstaka lokaler (Serrania de Ronda). Den liknar subsp. speculum mycket men är oftast högre (15–50 cm). Blommorna är också oftast ljusare, sepaler och petaler är ljust gröna med ljusare lila markeringar som saknas ibland. Läppen skiljer sig främst genom de mycket längre sidoflikarna och att den gula kanten runt spegeln inte är så framträdande. Mittfliken har också en mera konvex form. Växer i samma miljöer som huvudarten på nivåerna 300–1 000m. Blomning: April–maj. I en del litteratur (t.ex. Delforge 2005) går arten under namnet Ophrys vernixia.


Ophrys speculum subsp. orientalis  (Paulus) Paulus & Salk.
O. speculum från östra Medelhavet benämns ibland som subsp. orientalis.
O. speculum pollineras, inom de östra delarna av Medelhavet, av en underart till den stekel som vanligtvis är pollinatör. Honan till denna underart är mycket mörkare än honorna inom västra Medelhavet. Detta förklarar att O. speculum oftast har en mörkare färgton inom östra Medelhavet än vad som är fallet längre västerut. Denna form kallas ibland O. speculum subsp. orientalis (Paulus) Paulus & Salk.