D. incarnata subsp. ochroleuca, Falköping 2012-06-17

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó


Ängsnycklarna, som vi känner väl här hemmifrån, är en robust planta med ganska smala långa blad uppefter hela stjälken. Bladen är kölade och upprättstående. Huvudformen har ofläckade blad men fläckar förekommer. Höjd 15-60 cm. Blommorna, ganska små sitter i ett tätt cylindriskt ax. Färgen varierar från ljust rosa till mörkt rödviolett, mörkare markeringar på läppen. Läppen är svagt treflikig med sidorna oftast nervikta. Ängsnycklarna är mycket variabla och det har genom tiderna beskrivits ett antal olika underarter, varianter och former. Växtplatser är fuktiga ängar och stränder, våtmarker och kärr. Den är inte kalkbunden men förekommer oftast i större omfattning inom kalktrakterna. Totalutbredningen är Europa och sydvästra Asien. Blomning: Maj–juli.
 


Kritvita (albino) färgformer av subsp. incarnata finns beskrivna som D. incarnata subsp. incarnata var. leucantha R.M. Bateman & Denholm. Dessa skall inte förväxlas med underarten subsp. ochroleuca som har inslag av gult, framför allt runt sporrens mynning.  

Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (O.F. Müller) Soó


Blodnycklar har blivit det svenska namnet på denna. Underartsnamnet cruenta betyder blodig och det som både detta och det svenska namnet syftar på är bladens kraftiga fägade fläckar. Ibland flyter dessa ihop så att större delen av bladen blir mörkt bruna. Fläckarna finns även på undersidan av bladen och är ett säkert kännetecken för arten. I övrigt är det svårt att se någon skillnad mot subsp. incarnata. Blodnyckeln är kalkgynnad och växer oftast i kär och fukt-/strandängar inom våra kalkområden förutom längst i söder. Totalutbredningen är i huvudsak Nordeuropa och Alperna där den finns upp till 2000 m-nivån. Blomning: Juni–juli

Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) P.F. Hunt & Summerh.

Vaxnycklar gör skäl för sitt namn. Som vita (gulvita) ljus står de i fuktängar och våtmarker, ofta tillsammans med de vanliga ängsnycklarna. Detta är inga albinoformer av subsp. incarnata utan en egen färgform (kritvita albinoformer av incarnata finns, men sällsynt, var. leucantha R.M. Bateman & Denholm). Förutom färgen på blommorna ser man ingen skillnad på vaxnycklarna jämfört ängsnycklar. Blommorna är benvita med lite anstrykning av gult på läppen. Växtplats för vaxnycklar är extremrikkärr, framförallt på Öland och Gotland. Några enstaka lokaler finns på fastlandet. Totalutbredningen är, förutom Skandinavien, Centraleuropa. Blomning: Juni–juli.

 

Dactylorhiza incarnata-hybrider

I nedanstående galleri kan det att finnas flera olika hybrider där D. incarnata är ena föräldern (eller antas vara). Hovra över bildikonerna med muspekaren så syns det vilken hybrid det är.