Luktsporre, Gymnadenia odoratissima, Skogatorp, Falköping 2008-06-25

Bildgalleri för Gymnadenia odoratissima


Vid första anblick kan småväxta brudsporrar och luktsporre vara svå-ra att skilja på. Men tittar man närmare på blommorna syns skill-naden på läppen ganska tydligt.

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard 

Luktsporre eller doftyxne är det svenska namnet på denna lilla orkidé. Som både de svenska namnen och det latinska artnamnet antyder så skall den dofta gott. Den är till växten betydligt mindre och spensligare än brudsporren. Bladen är mycket smalare, nästan gräslika. Även blommorna är mindre, färgen varierar från vitt till nästan purpur. Läppen är kanske det säkraste kännetecknet för att skilja den från småväxta exemplar av brudsporre. Den är inte kluven utan mittfliken sticker ut utan att sidoflikarna säras på. Sporren är också kortare, ungefär lika lång som fruktämnet. växtplatser är kalkrika marker som rikkärr, källmyrar och översilningsmarker. Hos oss finns den på Gotland och ett par lokaler i respektive Väster- och Östergötland. Totalutbredningen är centrala Europa, söderut t.o.m. Alperna.   Blomning: Maj–juli. 

Hybrider

Luktsporren hybridiserar förutom med brudsporre inom samma släkte också med arter inom tidigare Nigritella (numera Gymnadenia) och Pseudorchis.