A. picta var. caucasica, Rhodos, Grekland, 2009-04-08

Bildgalleri för Anacamptis picta


Även bland Ophrys picta finns det alba-varianter.

Anacamptis picta subsp. picta (Loiseleur) Bateman, Pridgeon & Chase


Denna orkidé ansågs tidigare vara en underart till göknycklarna, A. morio subsp. picta, men har numera fått status som egen art. Blandas dock ofta ihop med A. morio då det är svårt att skilja på dessa. A. picta är något spensligare och har oftast ett glesare ax. Blommorna ofta mörkare, något mindre och färre än hos A. morio. Sporren är brant uppåtriktad. Läppen har ett ljusare mittparti med starkt purpurvioletta fläckar. Utbredningen av A. picta är mediterran men gränsen är osäker p.g.a. sammanblandningen med A. morio då områdena sammanfaller inom A. morio´s sydliga utbredning.  Blomning: Mars – maj.

Inom östra medelhavet finns en nybeskriven underart Anacamptis picta subsp. caucasica (eller var. caucasica). Men eftersom även A. picta ofta anses som en underart till A. morio finns denna underarten här fört som A. morio subsp. caucasica.