O. lacaena, Peloponnesos, 2004-04-13

Bildgalleri för Ophrys lacaena

Ophrys lacaena P. Delforge

O. lacaena står mycket nära O. candica. Arten beskrevs så sent som 2004 efter att man ansett att detta inte var O. candica var. minoa (eller O. minoa som en del kallade den) som man tidigare trott. Största skillnaden mot O. candica är att hornen, som sidoflikarna utgör, är utdragna till långa spetsiga horn. Den har också oftare ett mer komplicerat mönster på läppen samt att stigmat är bredare och mer öppet. Framtiden får utvisa om dessa skillnader är tillräcklig för att man skall anse detta som en egen art eller om den kan betraktas som en lokal variant av O. candica. Växtplatser är halvskuggiga platser i phrygana och ekskogar. Utberdningen på Peloponnesos är oklar men finns med säkerhet inom kustnära områden i södra delen av halvön. Blomning: April–maj.