O. pauciflora, Gargano, Italien, 2011-04-25

Bildgalleri för Orchis pauciflora

Orchis pauciflora Ten.

Svenskt namn på denna vackra Orchis-art är "fåblommiga gullvivenycklar". Ordet pauciflora betyder "fåblommig". Axet har oftast färre blommor än den närstående O. provincialis. Läppen har röda prickar från sporrens mynning och framåt. Mittpartiet är nästan orangegult och har en tandad mittflik. Stödbladen är kortare än fruktämnet. Bladen i bladrosetten vid basen är ofläckade vilket kanske är det kännetecken som är lättast för den ovana att använda för att skilja den från O. provincialis. Den växer på kalkrika marker upp till 1800 m. Arten har en östlig utbredning. Den finns från Sicilien till Grekland och Turkiet. På Kreta är den relativt vanlig och kan uppträda i stora kolonier som påminner om våra gullvivor. Blomning: Mars–april.