O. lunulata, Necropoli de Pantalica, Sicilien 2012-04-23

Bildgalleri för Ophrys lunulata

Ophrys lunulata Parlatore

O. lunulata är också den en av Siciliens endemier. Detta är en art som är ganska lätt att känna igen på den stora långsträckta läppen med starkt nedvikta sidor. Färgen är nötbrun med oftast en gul bård runt kanten. Mönstret på läppen är reducerat till ett blågrått "H"- eller hästsko format märke, ibland endast två små fläckar. Sepaler och petaler oftast ljust rosa. Arten är inte vanlig men kan hittas spridd över större delen av ön. Växer i gräsmarker, garigue eller öppen skogsterräng upp till 1 000 m. Blomning: Mars–april.