E. helleborine och geting med huvudet fullt av pollinier, Trollhättan 2004-08-01

Bildgallerier för Epipactis-arter

 

E. atrorubens ssp. atrorubens

                       ssp. triploidea

E. densifolia

 

E. helleborine ssp.helleborine
 
                       ssp. orbicularis

E. kleinii ?

E. lusitanica

 

E. palustris

 

E. phyllanthes ssp. pendula

                                         ssp. arenaria

 

                       ssp. confusa
 

E. tremolsii

 

E. veratrifolia

Epipactis Zinn
Epipactis, eller knipprötter som man kanske skulle säga på svenska, har under senare åren ökat rejält i antal arter, underarter och varieteter (närmare ett 80-tal taxon). Många av dessa nybeskrivningar är möjligvis av tveksam karaktär och framtiden får väl utvisa hur det kommer att se ut. Här kommer dock endast de arter jag själv sett att porträtteras och det blir inte många. Epipactis har en utbredning som innefattar hela Europa och större delen av Asien. Dessutom en art i vardera Afrika respektive Nordamerika. Men överallt, med få undantag, blommar Epipactis senare än det stora antalet orkidéer vilket innebär att man oftast är för tidigt ute för dessa när man jagar arter.   

Åter till Galleriöversikt