G. conopsea subsp. conopsea, Jämtland, Sverige, juli 1998

 

 

 

 

Bildgalleri för Gymnadenia conopsea

G.conopsea

G. conopsea
subsp. densiflora

 

 

Vid första anblick kan småväxta brudsporrar och luktsporre vara svå-ra att skilja på. Men tittar man närmare på blommorna syns skill-naden på läppen ganska tydligt.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown 

Brudsporren känns lätt igen på sina smala spetsiga blomax. Färgen är från rent vitt, alba-former, till nästan purpur. Vid basen sitter några jämnsmala, ofläckade blad. Höjden är 10–40 cm, varav axet utgör ca en tredjedel. Blommorna är små och jämt färgade. Läppen har tre rundade flikar, varav den mittre ofta är något längre. Typiskt för arten är den trådsmala sporren som ofta når rakt genom axet. Växtplatser är slåtterängar och andra kalkrika, öppna och örtrika marker som strand och fjällängar. På grund av ändrade brukningsmetoder inom lantbruket har arten gått tillbaka men fortfarande kan man få se den i stora samlingar i lämpliga miljöer. Den förekommer över hela landet. Brudsporren hör hemma i de centrala och norra delarna av Europa där den är en av de vanligare arterna. Ju längre söderut man kommer ju mer sällsynt blir den. Växer upp till över 2 000 m. Blomning: Maj–juli. 

Hybrider 

Brudsporren hybridiserar ibland med skogsnycklar, Dactylorhiza fuchsii, eller Jungfru Marie Hand, D. maculata. Men där den sällsynta G. odoratissima, luktsporre, finns på samma lokal förekommer även hybrider med denna. Gymnadenia conopsea subsp. densiflora (Wahlenb.) K.Richt. 

I södra Sverige växer en sent blommande och kraftigare variant av brudsporren. Praktsporre har den fått heta och den gör skäl för sitt namn. Den kan nå en höjd av över 70 cm och med ett tätblommande ax som kan få upp till 150 blommor. Bladen är också mycket bredare och längre än hos subsp. conopsea. Förutom storleken och den sena blomningen skiljer den sig i övrigt inte från den vanliga brudsporren. Oftast växer den i våtare miljöer än subsp. conopsea. Utbredningen är ungefär samma som för subsp. conopsea men hos oss når den inte så långt norrut.  Blomning: Juli–augusti.