D. praetermissa, Lidköping 2013-06-29

 

 

Bildgalleri för Dactylorhiza
      
praetermissa

 

 

D. praetermissa 

 

D. praetermissa var. junialis


OBS: Se kommentar om namnändring på sidan Sveriges orkidéer -> Dactylorhiza pratermissa.

 

 

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó

Englandsnycklar, som arten fått heta på svenska, är stora robusta plantor, 30 − 70 cm, ibland ända upp till 90 cm. Bladen beskrivs vanligtvis som gröna utan prickar men inom större delen av utbredningsområdet förekommer exemplar med prickar och ringformade mönster blandat med övriga (se var. junialis nedan). Bladen står vanligtvis ganska rakt uppåt. Blommorna varierar från ljust rosa till rödviolett. Läppen är platt utbredd och svagt tredelad. Det ganska svaga mönstret består av mörkare prickar och streck, Växtplatsen är oftast kalkrika ängsmarker och kärr men förekommer också på andra fuktiga underlag som sanddynor och kalkklippor. Utbredningen är nordvästra Europas kuster, England, Frankrike, Belgien och Danmark. Blomning: Juni–juli (aug).Dactylorhiza praetermissa var. junialis

Bladen hos englandsnycklarna är vanligtvis gröna utan prickar men inom större delen av utbredningen förekommer exemplar med prickar och ringformade mönster blandat med övriga. Det är denna variant som fått namnet var. junialis. Det svanska namnet på denna är leopardnycklar efter de fläckade bladens mönster som ibland påminner om ett leopardmönster. I övrigt är den mycket likt huvudarten. Blommorna är hos var. junialis ofta starkare mönstrat och har oftare de typiska slingorna på läppen som många av Dactylorhiza-arterna har. Växtplatser och utbredning är samma som för huvudarten här ovan. Blomning: Juni–juli (aug).