O. creberrima, Orino, Kreta, 2007-04-18

Bildgalleri för Ophrys fusca subsp. creberrima

Ophrys creberrima Paulus

Denna för Kreta endemiska art har sin huvudutbredning inom de södra delarna av ön, framför allt på den mellersta delen. Den betraktas ibland som underart till O. fusca och heter då Ophrys fusca subsp. creberrima. Den 12–25 cm höga plantan har upp till fem medelstora blommor. Typiskt för den 11–15 mm långa, treflikiga, läppen är de nedvikta kanterna och att den har en "knäck" strax efter basen. Den blågrå, ibland spräckliga, övre delen av läppen är avgränsad mot den främre bruna delen av en skarpt blå till vitaktig rand i form av ett utdraget "omega"-tecken. Växer på basiskt underlag i gräsig phrygana, ängsmarker och övergivna olivlundar upp till 900 m. Blomning: Början mars till början april.