O. oxyrrhynchos subsp. oxyrrhynchos, Monte Iblei, Sicilien, 2012-04-27

Bildgalleri för Ophrys oxyrrhynchos


O. oxyrrhynchos subsp. biancae


O. oxyrrhynchos subsp. calliantha


O. oxyrrhynchos subsp. oxyrrhynchos

Ophrys oxyrrhynchos subsp. oxyrrhynchos  Todaro

Detta är en art inom O. fuciflora-gruppen. Finns på Sicilien och södra Italien. Läppens storlek, färg och teckningar varierar en hel del och ibland kan det vara svårt att skilja arten från O. fuciflora respektive O. lacaitae. Sepaler och petaler är vita/ grönaktigt vita, ofta med inslag av rosa stänk. Läppen är trapetsformat, sidoflikarna ofta utåtböjda. Färgen är rödbrun med ett komplicerat mönster av vita/gula ringar och streck på mittpartiet. Växer inom kalkområden i garigue, ängar och gräsmarker. Detta är kanske den vanligaste representanten för O. fuciflora-gruppen på Sicilien. Blomning: Mars–maj.Ophrys oxyrrhynchos subsp. biancae  (Tod.) Galesi, Christaudo & Maugeri

Detta är en annan av Siciliens endemiska orkidéer. Förekommer sällsynt inom Monti Iblei-området samt trakterna av Palermo. Växer i garigue, öppet skogsland och på övergivna ängsmarker upp till 700 m. Liknar mycket subsp. oxyrrhynchos men har mindre läpp än denna samt oftast ett mindre komplicerat mönster på läppen. Många betraktar denna art som underart till O. fuciflora. Andra ger den rang som egen art, O. biancae. Sepalerna är ljust rosa till vita, med en grön mittnerv. Petalerna är små, trekantiga oftast med samma färg som sepalerna. Läppen är ljust rödbrun ofta med en bred gul/gulbrun starkt hårig rand runt kanterna. Mönstret är reducerat till ett mer eller mindre X-likt, blågrått märke med vita kanter. Hela blomman ger ett mycket ljusare intryck än subsp. oxyrrhynchos. Blommning: Mars–april (ca två veckor före subsp. oxyrrhynchos).Ophrys oxyrrhynchos subsp. calliantha  (Bartold & Pulv.) Galesi, Christaudo & Maugeri

Från Sicilien finns ytterligare en art inom O. fuciflora-gruppen beskriven, O. oxyrrhynchos subsp. calliantha men den är långt ifrån accepterad av alla som art och betraktas ofta bara som en form av O. fuciflora eller som i Orchidee d'Italia som en underart av O. oxyrrhynchos.
Förekommer sällsynt på kalk upp till 500 m (Monti Iblei). Sepalerna oftast rosa med grön mittnerv; petalerna små, trekantiga och samma färg. Brunröd läpp med utåtböjda kanter; oftast ett mycket komplicerat och uppsplittrat mönster på läppens övre halva. Påminner mycket om O. candica, en östlig art med västgräns i södra Italien, rapporter finns också från Sicilien om denna men avser troligtvis subsp. calliantha. Mycket variabel art. Blomning: April–maj.