O. sezikiana blir oftast större än ögonnycklarna. Chios, Grekland, 2009-04-07

Bildgalleri för Orchis sezikiana

Orchis sezikiana B.Baumann & H.Baumann

Detta är en ny art, som beskrivits från Cypern, SV Turkiet och troligtvis också Kreta. Arten har uppkommit genom hybridisering mellan O. anatolica och O. quadripunctata och skrivs ofta i litteraturen som O. x sezikiana men då dessa populationer har visat sig vara stabila har den numera accepterats som en egen art. Förekomsten av hybrider mellan ovanstående två arter på Kreta anses av en del inte tillhöra denna art då dessa inte uppvisar den stabilitet som är fallet på Cypern och i Turkiet. Arten finns numera även rapporterad från Lesvos och Chios (Pantelis Saliaris) där bilderna i galleriet är hämtade från. Utseende är ett mellanting mellan de båda förmodade föräldraarterna. Förekommer upp till 600 m i öppen skogsterräng, macchia och stenig garigue. Blomning: Mars – april.