Anacamptis coriophora subsp. fragrans Kreta 2007-04-16

Bildgalleri för Anacamptis coriophora

subsp. coriophora

subsp. fragrans

 

Anacamptis coriophora subsp. coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

 

Brunnycklar är det svenska namnet på denna art. Det latinska artnamnet betyder ”lusbärande” och kommer troligtvis av att blommorna luktar starkt av löss (hur nu löss luktar). Arten är på stark tillbakagång inom hela utbredningsområdet p.g.a. ändrade brukningsmetoder. Utbredningen är central- och sydeuropeisk men p.g.a. sammanblandning med subsp. fragrans, som är vanligare ju längre söderut man kommer, är sydgränsen oklar. De prickiga blommorna är brun-/purpurfärgade, vanligtvis mörkare än hos subsp. fragrans. Hjälmen bildar en långt utdragen spets. Växtplats är slåttermark, ängar och fuktängar, betydligt fuktigare än subsp. fragrans. 500–2 500 m. Höjd 15–40 cm. Blomning: April–juli. Anacamptis coriophora subsp. fragrans (Rchb.f.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

 

Näbbnycklar betraktas som underart till A. coriophora som delades in i två underarter, subsp. coriophora (brunnycklar) resp. subsp. fragrans. Det är en ganska vanlig orkidé men arten tillhör de sent blommande Anacamptis-arterna och rapporteras därför kanske inte så ofta av de som är ute efter Ophrys. Blommorna är vitrosa med gröna/bruna inslag. Det svenska namnet har den fått efter de i spets utdragna blombladen som bildar hjälm. Starkt neråtböjd sporre. Artnamnet har den fått av blommornas angenäma doft av mandel och vanilj. Höjd 10–30 cm. Utbredningen är typisk mediterran, från Portugal i väster till Iran i öster. Växtplatserna är garrigue och andra öppna gräsmarker med låg vegetation. Man hittar den upp till 1 100 m där den kan vara i blom till långt in i juni. Blomning: Mars–juni.