Dactylorhiza fuchsii, Falköping 2007-07-01

 

Bildgalleri för Dactylorhiza fuchsii 

 

D. fuchsii subsp. fuchsii

 

D. fuchsii subsp. psychrophila

 

D. fuchsii-hybrider

 

Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii (Deuce) Soó

Skogsnycklarna når normalt en höjd av 30–60 cm. Blad långsmala, fläckiga, nedersta bladet med rundad spets. Rödvioletta blommor med mörkare täckningar på den djupt treflikade läppen, mittfliken lika stor som sidoflikarna, vilket är den karaktär som man lättast skiljer den från D. maculata med. Koniskt ax. Växer, som namnet antyder i öppen skog och skogsbryn men man kan även hitta den på solöppna ytor som betesmarker och ängar. Den är knuten till kalktrakter. Arten hybridiserar flitigt med andra arter inom släktet. Hybrider med ängsnycklar ger stora plantor som ibland växer i stora grupper och är ett imponerande syn. Finns i stort sett i hela landet. Totalutbredningen är oklar p.g.a. sammanblandning med andra närstående arter men med en trolig koncentration inom västra och centrala Europa. Blomning: Maj–juli.

Ibland förekommer exemplar där alla färgämnen saknas. Blommorna blir då vita. Hos skogsnycklarna ser man inte detta så ofta men det förekommer. Av nedanstående bilder är de tre första inte helt vita utan man kan se anstryckning till färg, medan den fjärde och femte är helt vit. Man ser denna färgvariant ibland benämnd som Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii var. alba.

 

Dactylorhiza fuchsii subsp. psychrophila (Schltr.) Holub

Detta är en mycket liten och spinkig planta, når knappt 20 cm i höjd. Bladen är små och starkt fläckade. Blomaxet är kort och tätblommigt. Blommorna är rosa, vanligtvis rätt ljusa, med läppen djupt tredelad. Markeringarna på läppen är oftast få och i form av streck och punkter. Växer i ful sol till halvskugga i fuktiga/våta miljöer och fjällängar i norra Skandinavien. Totalutbredningen är osäker. Blomning: Juni–juli.
Det är osäkert om denna underart skall betraktas som ett eget taxon. Bilderna nedan är från en lokal i norra Norge.

 

Dactylorhiza fuchsii-hybrider

I nedanstående galleri kan det att finnas flera olika hybrider där D. fuchsii är ena föräldern (eller antas vara). Hovra över bilderna med muspekaren så syns det vilken hybrid det är.