O. attica, Peloponnesos, 2004-04-14

Bildgalleri för Ophrys attica


Ophrys attica  (Bossier & Orphanides) B. D. Jackson

Grön ofrys är en ganska robust växt, storbladigt och yppigt grön. Blommorna har gröna petaler och sepaler där den övre böjer framå, läppen har ett rikt mönster av ringar och linjer men har vanligtvis inte någon gul kant, kanten viker ofta in under läppen. Sidoflikarna är starkt koniska och håriga. Förekommer inom kalkområden i garigue, gammal odlingsmark, busk- och öppen skogsterräng upp till 800 m. Höjd 10–25 cm. Blomning: Mars–maj.
Utbredningen av O. attica är dåligt känd på grund av sammanblandning med O. umbilicata, som den är nära släkt med och svår att skilja från. De har dock olika pollinatörer och detta är nog skälet till isoleringen mellan dem. Troligt utbredningsområde är från södra Albanien österut genom Grekland och den asiatiska delen av Turkiet.

På senare tid (2012) har de fynd som gjorts av O. attica på Cypern beskrivits som en egen, endemisk art, Ophrys astarte Devillers & Devillers-Terschuren. 
Rapporter om arten på Lesvos resp. Chios anses vara fel och att dessa troligtvis är småblommiga varianter av Ophrys bucephala.