N. tridentata, Var, Frankrike, 2011-05-18

Bildgalleri för Neotinea tridentata

Neotinea tridentata (Scopoli) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Pricknycklar har sin huvudsakliga utbredning inom östra Medelhavet. Tät blomställning, nästan klotrund. Blommor med skärt/lila randiga, spetsiga kalkblad, oftast betydligt kraftigare färgad än N. lactea och conica. Läppen (7–12mm) är tredelat och mer eller mindre starkt rödprickig, ofta ljusare än hjälmen som bildas av övriga kronblad. Mittfliken är delat med en "tand" i mitten, ibland odelad. Både sido- och mittflikarna är oftast rundade, sällan tandad. Bladig stjälk där de övre är slidliknande. Växtplatser är kortväxta, magra gräsmarker, garrigue och fjällängar upp till 1 600 m. Utbredningen är södra Europa från Pyreneerna och österut. Höjd 15–40 cm. Blomning: Slutet mars–maj.