Ovanlig färgform av O. archipelagi som saknar det bruna färgpigmentet.

Bildgalleri för Ophrys archipelagi

Ophrys archipelagi  Gölz & H.R. Reinhard

O. archipelagi har en totalutbredning som mycket liknar O. biscutella, d v s sydöstliga Italien samt Kroatiska Korcula, där typarten också beskrevs 1986. Det är avseende läppens form och mönster en mycket variabel art. Troligtvis av hybridursprung, där O. arachnitiformis, O. biscutella med flera misstänks vara inblandade (tidigare ansågs Garganos population tillhöra O. arachnitiformis). Det är en högrest, ofta mångblommig planta som p g a blommornas färg samt de grönvita stödbladen ger ett ljust intryck. Sepalerna är oftast grönvita med bakåtrullade kanter; ofta med rosa fläckar eller fält. Petalerna är oftast gulgröna, sällan vitaktigt rosa; vågiga kanter. Den ovala läppen är oliv- till rödbrun, ibland med en gul rand längst ner. Mönstret är ofta ett blågrått "H" eller "X" men inte sällan betydligt mer komplicerat; ibland uppbrutet i en mosaik av fläckar och linjer. Utbredningen på Gargano finns inom tre områden, i sydöst mellan Mattinata och Vieste, i Nordöst mellan Vieste och Peschici samt i ett stråk söder om Lago di Varano. Växtplatser är garigue, macchia, buskmarker och öppen skog upp till 800 m men vanligast under 400 m. Blomning: Mars–maj.