O. samia (Gr.), Samos 2015-04-16

Bildgalleri för Ophrys samia

Ophrys samia  P. Delforge

Nyare rön har visat att Ophrys heldreichii pollineras av ett bi som endast finns på Kreta och arten skulle därför endast finnas där. Spridd över stora delar av Samos växer en snarlik orkidé med stor trapetsliknande läpp. Under 2008 beskrevs denna och gavs namnet O. samia, uppkallat efter ön. Blommorna är stora, läpplängd 16–19 mm, färgen är nötbrun med det ”vanliga gulvita fuciflora-mönstret. Sepaler och petaler är rosa i olika nyanser, petalerna mycket små och trekantiga. Arten kan knappast förväxlas med något annat vid den tid då den blommar. Mycket lokal men rapporter finns från ett antal lokaler runt om på ön. Blomning: Slutet april–maj.Denna art finns inte upptageni boken ” The Bee Orchids of Greece”

Delforge beskrev arten ursprunglig som O. episcopalis var. samia men ändrade detta 2011 och gav den då rang som art. Detta har inte accepterats av alla och det formellt accepterade namnet idag är Ophrys fuciflora subsp. oblita (Kreutz, Gügel & W.Hahn) Faurh., H.A.Pedersen & S.G.Christ.


Ovanstående bild samt bilderna i galleriet visar en planta från mitten av april. Något tidigt kanske för O. samia.. Läppen har inte heller den typiska trapetsoid-formen för arten. Bestämningen får därför anses som något osäker, men blommorna var här avsevärt större än hos de Ophrys samiotissa-plantor som vid denna tid dominerade bland denna orkidétyp. Möjligtvis visar bilderna den ganska nyligen beskrivna Ophrys holorserica subsp. ethemeae.