O. parvula, Rhodos, 2011-04-03

Bildgalleri för Ophrys parvula

Ophrys parvula H. F. Paulus

Detta är ytterligare en endemisk art för Rhodos. Artnamnet anspelar på storleken då detta är den minst av alla fusca-typerna, oftast inte mer än 10 cm hög och med 1–6 blommor men vanligtvis bara ett par stycken. Även blommorna tillhör de minsta inom gruppen, läppen, 6–9 mm, är mörkt brun, nästan svart med oftast en smal, gul bård runt kanten. Sidoloberna står nästan platt utåt. Växtplatsen är på kalkrik mark, garrigue och fuktig mark upp till 100 m. Utbredningen på Rhodos är på den södra udden på de kustnära höjderna nära Prasonisi Bay söder om Kattavia, samt några kilometer nordost om Kattavia. Blomning: Mars–april.