Ophrys elegans, Cypern mars 2002

Bildgalleri för Ophrys elegans

Ophrys elegans (Renz) H.Baumann & Künkele

Arten finns också under namnet O. argolica subsp. elegans. Denna tidigtblommande art finns bara på Cypern där den lokalt kan vara ganska vanlig. De rosa sepalerna viker sig starkt bakåt strax efter att blomman slagit ut. Det samma gör petalerna som har en mörkare rosa färg. Den rödbruna, starkt konvexa läppen är tredelad; mittfliken får ett trekantigt utseende eftersom sidorna viker ner och in under läppen. Sidoflikarna ligger utefter mittfliken, bara spetsarna viker ut från denna. Läppens markering består av två blågrå fläckar. Växer i gles barrskog på torra, sandiga underlag upp till 500 m Höjd 10–20 cm. Blomning: Februari–mars.