O. branchifortii, Sicilien, 2003-04-24

Bildgalleri för Orchis branchifortii

Orchis branchifortii Biv.

Denna art är endemisk för norra Sicilien samt östra delen av Sardinien. Den har tidigare betraktats som underart till O. quadripunctata men de flesta som sett arten har inte svårt att hålla med om att den bör ha rang som egen art. O. brancifortii är mycket enhetlig, få variationer förekommer. Ganska glest ax; blommorna (3–25) är knappt centimeterstora, rosa till lila. Läppen, 3–5 mm lång, är starkt tredelat där sidoloberna är smala och står nästan rakt ut från mittloben. På övre delen av läppen finns 1–2 små purpurfärgade fläckar, samt ytterligare 1–2 i sporrens mynning. Sporen är smal och böjer neråt i en lätt båge, ungefär samma längd som fruktämnet. Höjd: 10–30 cm. Växer på torra, steniga marker, öppen garigue och buskområden inom nivåerna 200-1 300 m. Rika lokaler finns runt Etna. Blomning: April–juni.