Cephalanthera epipactoides, Lesbos (Gr.) 2048-04-14

Bildgalleri för Cephalanthera epipactoides

Cephalanthera epipactoides Fisch. & C.A. Mey.

Arten är nära släkt med C. kurdica, som växer i Turkiet, även om denna har röda blommor och en del anser att C. epipactoides bara är en variant av denna. Det är en robust planta som kan bli upp mot 1 m hög med ett ax som kan ha upp till ett 50-tal vita/krämvita blommor. Växer på kalkrika marker i öppen till halvskuggig pinjeskog upp till 1 200 m. Artens utbredning är i huvudsak i Anatolien (Turkiet) med västgräns inom Thrace (nordöstra Grekland) samt på de egeiska öarna Lesvos, Chios, Rhodos, Samos och Kos. Blomning: Maj - juni.