O. simia, Toscana, Italien, 2010-04-15

Bildgalleri för Orchis simia

Orchis simia Lam.

Att det svenska namnet har blivit apnycklar är inte svårt att förstå när man ser de spretiga blommorna. I jämförelse med borstnycklarna, O. italica, som den kanske kan förväxlas med, är oftast läppens flikar starkt röda och med avrundade ändar. Armar och ben dansar åt olika håll. De enskilda blommorna är också lättare att uppfatta än de i borstnycklarnas täta ax. Dessutom slår blommorna först ut från toppen av blomaxet, vilket är ovanligt. Detta förekommer också hos Anacamptis boryi och Orchis galilaea. Apnycklarna växer i torra, soliga gräsmarker, skogs- och buskbryn upp till 1 800 m. Utbredningen når längre norrut än borstnycklarnas. Arten finns norrut till England (sällsynt) men huvudutbredningen är Central-, Syd- och Östeuropeisk. Blomning: Mars–maj.