O. lupercalis, Sicilien, 2012-04-24

Bildgalleri för Ophrys lupercalis

Ophrys lupercalis J. Devillers-Terschuren & P Devillers

Detta är den tidigaste av Siciliens Ophrys, redan i januari kan man hitta den i blom. Relativ vanlig inom södra Sicilien. Läppen, 10–18 mm, är oftast ofärgad närmast basen, nästan horisontell med en svag krökning neråt. Hårigheten på läppen är mörk, nästan svart; markeringarna är grå, blåaktig eller ljusare mjölkfärgade. Mycket stora blommor. Eventuellt kan detta vara samma art som den ursprungligen beskrivna O. fusca från Portugal (1799). Blomning: Januari–mars. Arten finns endast kort omnämnd i "Orchidee d'Italia" under Ophrys fusca-gruppen men har inte namnats som subsp.