O. quadripunctata, Gargano, Italien, 2011-04-24

Bildgalleri för Orchis quadripunctata

Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten.

Artnamnet betyder "med fyra punkter", och anger antalet prickar på läppen. Normalt syns endast 2 prickar, då de två övriga döljer sig längre in i sporrens bas. Arten är nära släkt med O. brancifortii, som ibland kan sakna fläckar eller är reducerade till en enda. Ögonnycklar på Cypern kan ha 3–7 fläckar, så kännetecknet är inte helt avgörande för artbestämningen. Det är en liten Orchis-art, höjd upp till 30 cm, som man oftast hittar i högre liggande områden, upp till 1 600 m. Blomman är liten och rosaröd med lång trådsmal sporre. Färgen kan dock variera från mörkt lilarött till ljusare toner, även rent vita former förekommer. Bladen i bladrosetten vid basen är oftast prickiga. Växtplatsen är ofta öppna, steniga och magra grässluttningar, föredrar men ej knuten till basiska underlag. Utbredningen är den centrala och östliga Medelhavsregionen. Västgränsen går vid södra Italien. Blomning: Mars–juni.