O. cornutula, Rhodos, 2011-04-07

Bildgalleri för Ophrys cornutula


Ophrys cornutula H.F. Paulus

Detta är en spinkig men ofta högväxt art 15–50 cm. Blommorna har det typiska scolopax-utseendet med de mycket långa hornen men läppen är mycket liten, 6–9 mm.Artnamnet cornutula betyder "liten cornuta" och det stämmer, blommorna ser ut som en miniatyr av O. cornuta. Arten beskrevs ursprunglig från södra Rhodos men har numera hittats på flera ställen. Sepalerna är ljust rosa till vita med en grön mittrand. De trekantiga petalena har samma färg. Läppen har det typiska scolopax-mönstret. Den kan förväxlas med O. dodekanensis men blommar senare än denna och har mindre läpp och oftast längre horn. Växer i kalkhaltig phrygana och gles barrskog upp till 300 m. Finns i huvudsak på södra Rhodos och då speciellt inom området vid Kattavia. Blomning: Mars–april.