O. argolica subsp. crabronifera, Toscana, 2010-04-18

Bildgalleri för Ophrys argolica 


O. argolica subsp. argolica


O. argolica subsp. biscutella


O. argolica subsp. crabronifera

Ophrys argolica subsp. argolica H. Fleischmann

Artnamnet "argolica" kommer från namnet på den antika staden Argos som låg på Peloponnesos. Arten är endemisk inom den södra delen av Grekland med huvudutbredning på Peloponnesos där den finns spridd över större delen utan att vara allmän. Sepaler och petaler varierar i färg från ljust rosa till purpur. Läppen är konvex orange- till rödaktigt brun med ganska små teckningar, oftast bara som två blågrå "droppar" som ibland flyter ihop antingen i över- eller underkanten. Ett typiskt kännetecken för arten är den vita hårigheten på läppens "skuldror". Växer upp till 1 000 m nivån på kalk, ängar, garigue, busk- och öppen skogsterräng. Blomning: Mars–april.Ophrys argolica subsp. biscutella  (O.Danesch & E.Danesch) Kreutz

Underarten biscutella är ytterligare ett exempel på en östlig inverkan på Garganos flora. Arten är mycket närstående subsp. argolica från Grekland. Utbredningen är sydöstliga Italien men dessutom också den Kroatiska ön Korcula. På Gargano finns den spridd inom de centrala delarna samt söder om Lago di Varano. Sepalernas färg går från vitt till rödviolett, efter en tid får de oftast en kraftig bakåtlutning. Petalerna har samma färg eller något mörkare. Den välvda läppen är rund till trapetsformad; mörkt brun; något ljusare mot basen; vit hårighet på "skuldrorna". Mönstret på läppen är oftast reducerat till två blågrå ögon som ibland flyter ihop till ett par glasögon. Växtplats är garigue, gräs- och buskmarker samt områden med öppen skog upp till 1 000 m. Blomning: April–maj.Ophrys argolica subsp. crabronifera (Sebast. & Mauri) Faurh.

Denna art är endemisk för Italien och finns inom de centrala delarna av halvön ner till Campania. Inom Maremma finns den förutom på Mt Argentario med få undantag på kustnära lokaler. Det är en ganska stor planta som kan nå upp till 65 cm höjd. Blommorna har (vita) skära till lila sepaler ofta med gröna inslag, petalerna har oftast samma färg men kan ibland vara gulbruna. Läppen är oval, starkt konvex och odelad med en bred bård av hår runt kanten. Färgen är rödbrun, ljusare mot basen som kan gå mot olivbrunt; längst fram en oftast tretandad, uppåtböjd, gul spets. Läppens markeringar är ofta endast två grå, utdragna ögon, ibland sammanväxta, mitt på läppen. Växer i gräsmarker, garrigue och öppen skogsmark upp till 600 m. Blomning: Mars–maj.
Från öarna utanför Toscana finns beskriven en varietet som har gröna sepaler och petaler och som fått namnet var. virescens.