Ophrys riojana, Abruzzo (It.) 2014-05-20

Bildgalleri för Ophrys riojana

Ophrys riojana  C.E. Hermos

Detta är en art som beskrivits från La Rioja i nordöstra Spanien. Och har också fått artnamn efter området. Det är en ganska spinkig planta, upp till 40 cm, med små blommor. Sepalerna är ljust gröna; petalerna är ganska långa med lätt vågiga kanter och trubbiga ändar; färgen oftast något mörkare än hos sepalerna. Den ganske lilla läppen, 6--10 mm, är odelat eller ibland svagt tredelat, rund-oval, konvex. Färgen är ljust till mörkt brun, ibland gulbrun med inslag av grönt. Läppen har oftast en gul eller rödaktig kant. Märkets grundform är ett ”H” men ofta uppbruten i komplicerade mönster kantat av vita linjer. Grönaktiga pseudoögon. Huvudutbredningen är nordöstra Spanien, i övrigt ganska oklar utbredning men finns i Abruzziens södra och västra delar. Växer i torra soliga lägen på kalkhaltig mark, ängar, övergivna odlingsmarker och liknande på nivåerna 300-800 m. Blomning: Mitten april–mitten maj. I Abruzzien något tidigare än i Spanien.