S. vomeracea, Gargano, 2011-04-25

Bildgalleri för Serapias vomeraceaSerapias vomeracea  (N. L. Burman) Briquet

Allmänna satyrnycklar är spridd över stora delar av Medelhavsområdet. Det är en ganska storväxt art med ett något tätare ax än S. bergonii, som småväxta exemplar kan förväxlas med, även läppen är större. Det kan dock vara svårt med bestämningen då det ofta finns en flytande övergång mellan dessa två. S. vomeracea har ett mycket långt stödblad, upp till 70 mm; mycket längre än blomman och av samma färg som denne. Läppen är 18-30 mm lång och ljust röd till purpurröd; den inre delen (hypochilen) är starkt hårig. Epichilen mer eller mindre nedåtriktat. Växtplatsen är grässlänter, garigue, olivlundar och öppen skog upp till 1000 m. Höjd 25 – 60 cm. Utbredningen är atlantisk/mediterran, österut till Cypern. Blomning: April–juni.