O. hebes, Mt. Taygetos, Peleponnesos, 2004-04-16

Bildgalleri för Ophrys hebes


Ophrys hebes (Kalopissis) B & E Willing

Arten ger ett mycket ljust nästan vitaktigt intryck vid första anblick. Det är de vitaktigt gröna stödbladen, sepalerna och petalerna som gör detta. Sepalena har ibland streck av violett, petalerna något mer färgstarke än sepalerna. Den ljust bruna läppen är rund och kraftigt konvex, oftest tredelad. De vanliga utskotten vid basen är små. Mönstret är mycket komplext med röd-bruna markeringar med smala, vita kanter och endast i undantagsfall bildas det vanliga "H"-märket. Utbredningen är Balkan och Peloponessos centrala och östlig delar, oftast lokal men kan då finnas i stor mängd. Växer på kalk i ekskog (mindre vanlig i barrskog), oftast i nordsluttningar från 400 till 1 700 m. Blomning: Mars–maj.