Malaxis (Microstylis) monophyllos, Kinnekulle, Sverige, 2011-07-06

Bildgalleri för

Malaxis monophyllos

Malaxis Sol. ex Sw

Detta är ett stort släkte med ca 300 arter, i huvudsak från Sydostasien men det finns arter inom samtliga kontinent utom Australien. Endast en Malaxis-art återfinns i Europa. Olika åsikter finns om denna enda europeiska art skall anses tillhöra Malaxis eller till släktet Microstylis som har varit det vanliga tidigare. Samtliga arter som tidigare fördes till Microstylis är nu överförda till Malaxis och i nyare litteratur används släktnamnet Malaxis även för vårt knottblomster.

 

Malaxis monophyllos (L.) Swartz

Knottblomster är kanske ett passande namn på denna orkidé med sina pyttesmå blommor. Artnamnet monophyllos betyder "ett blad" och syftar på att växten har endast ett blad. Blomstjälken kan bli närmare femtio centimeter även om den vanligtvis är betydligt kortare. Blommorna, 30–40 st., är inte mer än 4–5 mm stora och helt gröna. Även hos denna arten vrider sig fruktämnet ett helt varv och får läppen uppåt igen. Knottblomstret är nästan "omöjligt" att upptäcka, helt grönt som det är och med det tunna skira blomaxet så försvinner det in i all annan vegetation. M. monophyllos är mycket ovanlig och växer endast på kalkrik våta underlag som al- och kalkkärr, gungflystränder och liknande områden. Hos oss finns den i mellersta Sverige från norra Götaland till Jämtland/Medelpad (Norrbottens kustland). Utbredningen är delar av norra, centrala och östra Europa. Blomning: Juni–juli.

 

Åter till Galleriöversikt