O. morio, Cypern, mars 2002

Bildgalleri för Ophrys morio

Ophrys morio H.F. Paulus & Kreutz

Arten har i tidigare litteratur kallats O. transhyrcana. Den känns lättast igen på läppen som oftast är djupt tredelat och där mittflikens kanter i främre delen viker in under läppen. Detta gör att den får ett smalt och spetsig (trekantigt) utseende. Färgen är rödbrun med den vanliga blågrå H-markeringen. De karakteristiska utskotten vid läppens bas saknas oftast. Sepalerna är gröna till rosa oftast med inrullade kanter speciellt den övre sepalen får ofta ett smalt utseende. Petalerna har samma färg som sepalerna, även dessa kan ibland ha inrullade kanter. Höjd 20 – 40 cm. Växtplatser är fattiga gräsmarker, garrigue, busk- och öppen skogsmark upp till 700 m. Utbredningen är Cypern, där den är ganska vanlig, och eventuellt även södra Anatolien. Blomning: Mitten januari–april.