O. cretica subsp- beloniae en regnig dag på Rhodos, 2011-04-03

Bildgalleri för Ophrys cretica

O. cretica subsp. adrianae

O. cretica subsp. beloniae

O. cretica subsp. bicornuta

O. cretica subsp. cretica

Ophrys cretica subsp. cretica (Vierhapper) E Nelson

Kretas ofrys är, namnet till trots, inte endemisk på Kreta utan finns på flera av öarna i  sydöstra Medelhavet. Inte särskilt vanlig på Kreta och saknas så gott som helt inom den östra delen av ön. Bildar tillsammans med subsp. ariadnae ett komplex där man kan hitta former som gradvis övergår från ena till den andra arten. Läppen är mörkt lila till svart med vita teckningar, tredelad. Sidoflikarna är korta, håriga och pekar oftast snett utåt. Märket är klart bredare än högt. Sepaler oftast gröna, ibland med inslag av rosa / brunt. Höjd 10–40 cm. Växer i phrygana, torra betesmarker och övergivna olivodlingar under 500 m. Blomning: Början april–maj.

Ophrys cretica subsp. ariadnae (Paulus) H.Kretzschmar

Syn. O. karpathensis och som det namnet anger så har denna art sin huvudutbredning på ön Karpathos (och Naxos). Där har den ett mer enhetligt utseende. Största skillnaden mot subsp. cretica är en större läpp med ofta ett mer komplicerat mönster samt att sidoflikarna oftast ligger längs läppen. Ett kännetecken är också märket där höjden är lika med eller högre än bredden. Huvudutbredningen är centrala Kreta, saknas inom västra Kreta. Växer i phrygana, torra betesmarker och övergivna olivodlingar under 500 m. Höjd 10–30 cm. Den blommar något tidigare än O. cretica. Blomning: Februari–mitten april.

Ophrys cretica subsp. beloniae G.Kretzschmar & H.Kretschmar

Denna underart av O. cretica är känd endast från södra Rhodos och ön Naxos. En ovanlig art på Rhodos men längst i söder finns ett antal lokaler med en stabil population. O. cretica subsp. beloniae är en medelstor planta upp till 25 cm och med upp till 10 stora blommor men oftast färre än så. Sepalerna är vitaktigt grön till rosa, den övre svagt framåtböjd. Läppen är rödbrun till rödsvart med en blågrå teckning kantat med en vit linje. Sidoloberna bildar två trubbiga horn som pekar neråt/utåt. Föredrar tjock phrygana, busk- och gräsmarker, växer ofta under torniga buskar och alltid på kalk, upp till 500 m. Blomning: Mars – tidig april.

Ophrys cretica subsp. bicornuta H. Kretzschmar & R. Jahn

Detta är en nybeskriven underart som endast finns inom östra delen Kreta. Typiskt för denna är de markanta sidoflikarna av läppen som har formen av två vassa horn som pekar utåt/framåt. Färgen är svart med vit teckning som bildar ett mer eller mindre utpräglat ”H”. Det vita märket har här formen av en oval och är förhållandevis stort och är en karaktär som skiljer den från ssp. ariadnae. Växer i phrygana och öppna marker under 500 m. Blomning: Mars till början av april. 

Åter till Ophrys                      Till sidans top