Ophrys lesbis, Andissa, Lesvos 2014-04-14. Den varma våren hade gjort att de flesta exemplaren hade blommat färdigt vid vårt besök.

Bildgalleri för Ophrys lesbis

Ophrys lesbis Gölz & H.R. Reinhard
Artnamnet ”lesbis” har den fått efter ön Lesvos (Lesbos) och tidigare ansågs den vara endemisk där. Men man har senare hittat den på flera av de egeiska öarna och även inom Anatoliens västkust. Detta är en medelstor planta 10–28 cm. Sepalerna är vita, rosa eller ljust röda, den övre något framåtböjd. Petalerna är något mörkare och ganska långa. Läppen (13–16 mm) är odelat, bullig och trapetsformad. Grundfärgen är ljust till mörkt rödbrun med ett gråblått märke mitt på som formats av två kantiga punkter som ofta hänger ihop och bildar en hästsko. Växer i gräsmarker, gräsig garrigue, buskmarker och öppen ekskog upp till 320 m. På Lesvos finns den i huvudsak inom ett begränsat område på västra delen av ön. Blomning. Mars – april.

Åter till Ophrys